Destinacije

Neke od ponuda naših destinacija, za sve ostale rute i destinacije, slobodno nas kontaktirajte
Polazište Odredište Datum Broj osoba Cijena
Zatraži ponudu
Polazište Odredište Do 16 osoba Do 6 osoba Do 2 osobe
Zagreb Opatija 3.125 kn 1.800 kn 1.500 kn
Zagreb Pula 4.500 kn 2.800 kn 2.250 kn
Zagreb Rovinj 4.500 kn 2.800 kn 2.250 kn
Zagreb Poreč 4.500 kn 2.800 kn 2.250 kn
Zagreb Krk 3.500 kn 2.250 kn 1.875 kn
Zagreb Baška 3.600 kn 2.350 kn 1.915 kn
Zagreb Crikvenica 3.125 kn 1.800 kn 1.500 kn
AP Krk Baška 1.800 kn 1.100 kn 900 kn
AP Krk Crikvenica 1.150 kn 750 kn 550 kn
AP Krk Rijeka 1.150 kn 750 kn 550 kn
AP Krk Opatija 1.250 kn 800 kn 550 kn
AP Krk Pula 2.250 kn 1.500 kn 1.100 kn
AP Krk Rovinj 2.250 kn 1.500 kn 1.100 kn
AP Krk Motovun 2.250 kn 1.500 kn 1.100 kn
AP Krk Rovinj 2.250 kn 1.500 kn 1.100 kn
AP Krk Poreč 2.250 kn 1.500 kn 1.100 kn
AP Krk Umag 2.250 kn 1.500 kn 1.100 kn
AP Krk Zadar 3.750 kn 2.250 kn 1.875 kn
AP Krk Delnice 1.875 kn 1.125 kn 900 kn
AP Pula Rabac 1.875 kn 1.125 kn 900 kn
AP Pula Rovinj 1.875 kn 1.125 kn 900 kn
AP Pula Poreč 1.875 kn 1.125 kn 900 kn
AP Pula Motovun 2.250 kn 1.500 kn 1.125 kn
AP Pula Opatija 1.875 kn 1.125 kn 900 kn
AP Pula Rijeka 1.875 kn 1.125 kn 900 kn
AP Pula Krk 2.250 kn 1.500 kn 1.100 kn
AP Pula Baška 2.350 kn 1.600 kn 1.200 kn
AP Pula Crikvenica 2.250 kn 1.500 kn 1.100 kn
AP Pula Novalja na upit
AP Pula Zadar 4.875 kn 3.000 kn 2.500 kn
Ronchi Opatija 1.875 kn 1.125 kn 900 kn
Ronchi Pula 2.100 kn 1.200 kn 1.000 kn
Ronchi Poreč 2.100 kn 1.200 kn 1.000 kn
Ronchi Rovinj 2.100 kn 1.200 kn 1.000 kn
Ronchi Rijeka 1.875 kn 1.125 kn 900 kn
Ronchi Krk 2.700 kn 1.500 kn 1.100 kn
Ronchi Rabac 2.500 kn 1.500 kn 1.100 kn
Ronchi Crikvenica 1.900 kn 1.200 kn 950 kn
Ronchi Baška 2.750 kn 1.550 kn 1.150 kn
Venezia Pula 4.500 kn 2.900 kn 2.500 kn
Venezia Poreč 4.300 kn 2.700 kn 2.300 kn
Venezia Rovinj 4.400 kn 2.800 kn 2.400 kn
Venezia Rabac 4.500 kn 2.900 kn 2.500 kn
Venezia Opatija 3.375 kn 2.250 kn 1.875 kn
Venezia Rijeka 3.375 kn 2.250 kn 1.875 kn
Venezia Krk 4.500 kn 3.000 kn 2.250 kn
Venezia Baška 4.600 kn 3.100 kn 2.350 kn
Venezia Crikvenica 3.450 kn 2.300 kn 2.100 kn
Ljubljana Poreč 3.400 kn 2.100 kn 1.900 kn
Ljubljana Rovinj 3.600 kn 2.100 kn 1.900 kn
Ljubljana Pula 3.750 kn 2.200 kn 2.000 kn
Ljubljana Rabac 3.000 kn 2.250 kn 1.875 kn
Ljubljana Opatija 2.250 kn 1.500 kn 1.125 kn
Ljubljana Rijeka 2.250 kn 1.500 kn 1.125 kn
Ljubljana Krk 3.000 kn 2.250 kn 1.875 kn
Ljubljana Crikvenica 2.350 kn 1.600 kn 1.225 kn
Ljubljana Novalja na upit

 

<script> jQuery(document).ready(function($) { $.urlParam = function(name) { var results = new RegExp('[\?&]' + name + '=([^&#]*)').exec(window.location.href); if (results == null) { return null; } else { return results[1] || 0; } }; var start = $.urlParam('start'); var end = $.urlParam('end'); var date = $.urlParam('date'); var number = $.urlParam('number'); if (window.location.href.indexOf("?start") > -1 && window.location.href.indexOf("?start=&") === -1) { $('.top-ponuda').show(); $(".sva-ponuda").hide(); $('.start').html(start); $('.end').html(end); $('.date').html(date); $('.number').html(number); $('.zatrazi-ponudu').attr("href", "/zatrazi-ponudu/?start=" + start + "&end=" + end + "&date=" + date + "&number=" + number); } $(".pokazi-ponudu").click(function() { $(".sva-ponuda").slideDown( "slow", function() { }); }); })</script>

Željena lokacija se ne nalazi u našoj ponudi? Kontaktirajte nas!